I. Postanowienia ogólne
a) Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu.
b) Użytkownik korzystając z Serwisu, akceptuje jego treść.


II. Korzystanie z Serwisu
a) Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, która posiada telefon w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.
b) Po wysłaniu wiadomości SMS, Użytkownik otrzymuje wiadomość zwrotną, która zawiera kod dostępu do Serwisu.
c) Właściciel pobiera jedynie opłaty za udostępnianie narzędzia do przeglądania zasobów sieci oraz za wygenerowany transfer, nie pobiera natomiast opłat za materiały pobrane z serwerów.
d) Użytkownik otrzymuje jednorazowy dostęp do ogólnie dostępnych w Internecie E-booków zgromadzonych w jedym miejscu.
e) Dodatkowo osoba która jako setna, dwusetna itd. (wielokrotność) wyśle SMS, otrzymuje darmowe doładowanie o wartości 100zł. O miejscu, które zajmuje jest informowana zaraz po wpisaniu kodu dostępu.
f) Administratorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za:
- korzystanie z Serwisu i Usług w nim zawartych przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
- przerwy w świadczeniu Usług, spowodowane przyczynami technicznymi.
g) Użytkownik Serwisu nie ma prawa do zwrotów kosztu za uzyskanie kodu dostępu.


III. Postanowienia końcowe
a) Usługa SMS jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (Era, Plus GSM, Orange, Play, Polsat Cyfrowy).
b) Regulamin Serwisu jest zawarty na jego stronie internetowej.
c) Administratorzy Serwisu będą przetwarzali i przechowywali numer telefonu komórkowego, z którego wysłana została wiadomość.
d) Administratorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
e) Aktualizacja regulaminu: 12.09.2010r.